DATE IMPORTANTE

Data de începere a înscrierii la conferinţă şi
completarea online a formularului de înscriere:
1 martie 2016

Data de încheiere a înscrierii la conferinţă:
15 septembrie 2016

Notificarea de acceptare trimisă autorilor
pānă în data de:
20 septembrie 2016

Data limită de achitare a taxei de participare:
30 septembrie 2016

Anulări notificate organizatorilor
pānă în data de:
4 octombrie 2016

Data conferinţei:
15 - 16 octombrie 2016

Termenul limită de trimitere a lucrării finale:
1 februarie 2017

 

DESCĂRCARE  

Invitaţie

Programul final al conferinţei
12 octombrie 2016

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU LUCRĂRI

Principalul obiectiv al acestei manifestări ştiinţifice constă în crearea unei platforme comune pentru oamenii de ştiinţă, cercetători, doctoranzi şi specialişti din varii domenii în vederea prezentării rezultatelor cercetării lor şi a discutării noilor tendinţe şi provocări legate de fenomenul dezvoltării regionale.

Conferinţa se axează pe următoarele teme:

1: Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent)
Prima temă va aborda cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente.

2: Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale
Cea de-a doua temă este destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

Sunt preconizate următoarele sub-teme:

 1. Interdisciplinaritate în dezvoltarea regională;
 2. Disparităţi regionale;
 3. Analize spaţiale regionale;
 4. Dezvoltare regională şi provocări urbane (gentrificare, expansiune urbană, mobilitate etc.);
 5. Economie creativă;
 6. Bune practici în guvernanţa regională;
 7. Orizonturi urbane şi regionale (de ex. zonele metropolitane);
 8. “Stilul de viaţă” regional sau leadership în dezvoltarea regională;
 9. Restructurarea “Dreptului Regiunilor” - perspective provenite de la diverşi actori locali: ONG-uri, cercetători, factori de decizie etc.

Cuvinte cheie: disparităţi intra şi interregionale, coeziune teritorială, factori generatori ai disparităţilor regionale, dezvoltare socială şi economică, planificarea teritoriului, strategie de dezvoltare, politici de dezvoltare regională, dezvoltare regională durabilă, GIS, analiză spaţială, modele de bune practici, buna guvernare, economie creativă, guvernanţă regională, leadership.

Prezentarea lucrărilor

Este necesar ca cel puţin unul dintre autorii lucrării să se înscrie şi să participe la conferinţă pentru a prezenta conţinutul ei fie în limba română, fie în limba engleză.

Tipuri de prezentări

Se acceptă propuneri pentru oricare dintre următoarele tipuri de prezentări, care nu trebuie să depăşească 10-15 minute:

 1. prezentare PowerPoint;
 2. prezentare poster.

 

Trimiterea lucrărilor

După conferinţă, autorii sunt invitaţi să trimită lucrările finale, tehnoredactate integral în limba engleză, conform formatului specificat mai jos, până cel târziu în data de 1 februarie 2017, la următoarea adresă de e-mail:

cgrcluj@gmail.com

sau

lelia.papp@ubbcluj.ro

Lucrările prezentate la conferinţă şi trimise pentru publicare vor fi supuse unui proces de recenzare anonimă şi vor fi selectate pentru a fi publicate în Romanian Review of Regional Studies, revista Centrului de Geografie Regională. Lucrările acceptate vor fi disponibile atât în format tipărit, cât şi pe website-ul revistei (publicare integrală, în format electronic):

http://rrrs.reviste.ubbcluj.ro

În vederea publicării în revistă, rugăm autorii să trimită lucrările prin e-mail, ca fişiere ataşate, respectând următorul format de tehnoredactare: MS Word, Times New Roman 11, Page Setup: A4 (21 x 29.7 cm), Top 3.7 cm, Bottom 2.7 cm, Inside 3.0 cm, Outside 2.0 cm, Header 2.5 cm, Footer 2.0 cm, Mirror margins, Different odd and even, Different first page, Single space. Figurile (hărţi, imagini) în format JPEG. Lucrările trebuie să includă afilierea şi adresa de e-mail a tuturor autorilor, rezumatul redactat în limba engleză (maximum 200-300 de cuvinte), cuvintele cheie (5-6 cuvinte cheie redactate în limba engleză) şi bibliografia.

 

Universitatea Babeş-Bolyai | Facultatea de Geografie | Centrul de Geografie Regională
Copyright © CGR 2012 All Rights Reserved | Website manager: Alexandru MARIAN | Ultima actualizare: 12 octombrie 2016