DATE IMPORTANTE

Data de începere a înscrierii la conferinţă şi
completarea online a formularului de înscriere:
1 martie 2016

Data de încheiere a înscrierii la conferinţă:
15 septembrie 2016

Notificarea de acceptare trimisă autorilor
până în data de:
20 septembrie 2016

Data limită de achitare a taxei de participare:
30 septembrie 2016

Anulări notificate organizatorilor
până în data de:
4 octombrie 2016

Data conferinţei:
15 - 16 octombrie 2016

Termenul limită de trimitere a lucrării finale:
1 februarie 2017

 

DESCĂRCARE  

Invitaţie

Programul final al conferinţei
12 octombrie 2016

 

TAXE DE PARTICIPARE

PACHET STANDARD: 200 RON per persoana

Pachetul standard include:

 1. acces la toate secţiunile conferinţei
 2. toate documentele de înregistrare şi participare la conferinţă (diploma de participare, materialele informative incluse în mapa, programul conferinţei etc.)
 3. pauza de cafea şi prânzul din data de 15 octombrie 2016
 4. cina festiva de sâmbata, 15 octombrie 2016
 5. pauza de cafea şi prânzul din data de 16 octombrie 2016

Cheltuielile de deplasare la Cluj-Napoca şi cazarea nu sunt incluse

PACHET EXTINS: 150 EUR per persoana

Pachetul extins include:

 1. acces la toate secţiunile conferinţei
 2. toate documentele de înregistrare şi participare la conferinţă (diploma de participare, materialele informative incluse în mapa, programul conferinţei)
 3. pauza de cafea şi prânzul din data de 15 octombrie 2016
 4. cina festiva de sâmbătă, 15 octombrie 2016
 5. pauza de cafea şi prânzul din data de 16 octombrie 2016
 6. cazare doua nopti (mic dejun inclus) în Complexul de cazare al Universităţii Babes-Bolyai, localizat în Parcul Sportiv "Iuliu Haţieganu"

Cheltuielile de deplasare la Cluj-Napoca nu sunt incluse.

Taxa de participare se va achita, dupa primirea notificării de acceptare, până în data de 30 septembrie 2016.

 

MODALITĂŢI DE ACHITARE A TAXEI DE PARTICIPARE

Plata taxei de participare se poate face în RON sau EUR folosind informaţiile de mai jos.

Vă rugăm să menţionaţi pe ordinul de plată: "Taxă participare conferinţa ICRD2016 - [numele întreg menţionat în formularul de înscriere]".

După efectuarea plăţii, vă rugăm să transmiteţi o copie a chitanţei prin e-mail la adresa: cgr@geografie.ubbcluj.ro, cu menţiunea: "Taxă participare conferinţa ICRD2016".

1. Plata taxei de participare în RON se pate face prin transfer bancar la:

Titular cont: Universitatea Babes-Bolyai
Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cod fiscal: 4305849

Banca: TREZORERIA Cluj
Adresa: str. Piaţa Avram Iancu, nr. 19, Cluj-Napoca, 400117, jud. Cluj
Cont IBAN (RON): RO35TREZ21620F330500XXXX
SWIFT: TREZROBU

2. Plata taxei de participare în EUR se pate face prin transfer bancar la:

Titular cont: Universitatea Babes-Bolyai
Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj
Cod fiscal: 4305849

Banca: Banca Comercială Română
Adresa: str. G. Bariţiu, nr. 10-12, Cluj-Napoca, 400027, jud. Cluj
Cont IBAN (EUR): RO16RNCB0106026604700008
SWIFT: RNCBROBU

 • În cazul anulării participării la conferinţă, taxa de participare plătită prin transfer bancar nu este returnabilă!
 • În cazul în care se doreste participarea fără lucrare, taxa de participare este de 100 RON per persoană, aferentă pachetului standard. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere online, cu menţiunea "Fără lucrare" în dreptul opţiunii Titlul lucrării/prezentării.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Persoanele interesate de participarea la conferinţă sunt invitate să completeze formularul online de mai jos.

Termenul limită de înscriere: 15 septembrie 2016

După trimiterea formularului de înscriere, autorii vor primi o notificare de acceptare sau de neacceptare prin e-mail pâna cel târziu în data de 20 septembrie 2016 . În cazul existentei mai multor autori la o lucrare, va primi notificarea doar autorul care a trimis formularul de înscriere. Autorul respectiv este responsabil de anunţarea coautorilor.

Pentru a fi acceptată şi inclusă în programul conferinţei, o lucrare trebuie să îndeplinească următoarele conditii minimale:

 • continutul lucrării să fie în concordanţă cu tematica conferinţei
 • rezumatul trebuie să fie:
  • exact (să conţină doar informaţii incluse în lucrarea care urmează să fie prezentată)
  • structurat logic (să prezinte pe scurt scopul, metodologia, rezultatele şi concluziile cercetării efectuate)
  • concis (să fie un paragraf de 200-300 de cuvinte)
  • clar (să nu conţină jargon, limbaj colocvial sau acronime care nu sunt explicate)
  • rezumatul nu trebuie sa conţină figuri şi referinte bibliografice
 • să fie respectate principiile integrităţii în cercetare menţionate în Codul European de Conduită pentru Integritate în Cercetare
 • achitarea taxei de participare să fie efectuată până în data de 30 septembrie 2016

Orice modificare privind participarea la conferinţă sau anularile trebuie notificate prin trimiterea unui e-mail la adresa cgr@geografie.ubbcluj.ro, dacă este posibil înainte de 4 octombrie 2016.

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE ONLINE

 

Universitatea Babeş-Bolyai | Facultatea de Geografie | Centrul de Geografie Regională
Copyright © CGR 2012 All Rights Reserved | Website manager: Alexandru MARIAN | Ultima actualizare: 12 octombrie 2016